Door:
Marc Broere

3 april 2010

Categorieën

Tags

ICCO moet op zoek naar een nieuwe directeur. Jack van Ham heeft een dag na de bekendmaking van de eerste ronde van MFS-II, aangekondigd de organisatie per 1 januari 2011 te gaan verlaten. Hij heeft ICCO de afgelopen jaren een metamorfose doen ondergaan. De 59-jarige Van Ham trad in 2000 aan bij ICCO als algemeen directeur. Onder zijn leiding sloeg de protestantse ontwikkelingsorganisatie een nieuw pad in. Allereerst werd het aantal landen waarin ICCO werkt van 82 teruggebracht tot 50. Vervolgens is een ambitieus proces van vernieuwing in gang gezet, waarbij ICCO de verantwoordelijkheid voor strategie en beleid meer deelt met maatschappelijk betrokkenen in ontwikkelingslanden. ICCO heeft hiervoor bestuursorganen benoemd in acht regio’s, waar ook het uitvoerende werk dat tot voor kort in Utrecht gebeurde, steeds meer zal plaatsvinden. In een persbericht stelt Van Ham dat hij risico’s heeft durven nemen. ‘Deze veranderingen waren noodzakelijk. Wil ontwikkelingswerk betekenis hebben, dan moeten we bereid zijn om naar gerechtvaardigde wensen te luisteren, zowel van ontwikkelingslanden als in westerse landen.’ Niet onomstreden Toch is de decentralisatie binnen het ICCO personeel zeker niet onomstreden. Er is weerstand tegen geweest omdat mensen hun veelal vertrouwde banen kwijtraakten. Dat werd soms op ludieke wijze verwoord tijdens het vermaarde ‘ICCO-cabaret’ maar soms ook op bittere toon. In hetzelfde persbericht stelt Van Ham dan ook, met gevoel voor understatement, dat het soms turbulente en enerverende tijden waren. ‘Dat is onvermijdelijk binnen een organisatie die werkt aan armoedebestrijding. Voor een rechtvaardiger en duurzamere wereld zijn ontwikkelingsorganisaties bij uitstek geschikt als tegenkracht en vernieuwing. Daarvoor is lef en daadkracht nodig. Dat heb ik tien jaar met veel inzet gedaan, maar na meer dan veertig jaar meer dan full time inzet, is het tijd voor iets anders.’ Behalve zijn leiderschap van ICCO zat Van Ham in diverse internationale netwerken voor ontwikkelingssamenwerking, was medeoprichter van de brancheorganisatie Partos en was bij ICCO de aanjager van nauwere samenwerking met het bedrijfsleven. Samenwerking met onder meer Kerk in Actie leidde in 2006 tot de oprichting van de ICCO-alliantie. ICCO gaat de komende maanden op zoek naar een opvolger van Van Ham. In de nieuwe Vice Versa, die op dinsdag 5 april verschijnt, staat een openhartig dubbelinterview met Jack van Ham en Cordaid-voorman René Grotenhuis. Ze gaan onder andere in op nieuwe vormen van ontwikkelingssamenwerking en op de relatie tussen ontwikkelingsorganisaties en de overheid. Van Ham roept in dit interview op om weer vaker het conflict te zoeken met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Groot geld gevraagd voor klimaatadaptatie

Door Joris Tielens | 17 september 2019

Klimaatadaptatie is nodig en dat vergt véle miljarden, maar commerciële geldschieters vinden het vaak te riskant. Een nieuw Nederlands klimaatfonds zal 160 miljoen euro overheidsgeld gebruiken om toch privaat geld aan te trekken. Hoe gaat het DFCDwerken? Een interview met FMO.

Lees artikel

Een klimaatlijst voor Kaag

Door Joris Tielens | 13 september 2019

Stoppen met subsidies en exportkredieten voor fossiele brandstoffen, het beprijzen van CO2 en het tegengaan van belastingontduiking door de fossiele industrie. Het zijn een aantal zaken waarvoor minister Kaag internationaal moet pleiten tijdens de klimaattop in New York op 23 september, volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Lees artikel

De vergeten klimaattafel

Door Joris Tielens | 04 september 2019

Het klimaatakkoord is veelbesproken, maar de helft van de ‘Nederlandse’ CO2-uitstoot blijft onderbelicht: die in het buitenland. Valt klimaatverandering te beperken door geen subsidies meer te geven aan de fossiele industrie, door meer klimaatdiplomatie? Heleen de Coninck en Marcel Beukeboom kijken voorbij de grenzen.

Lees artikel