Door:
Eva de Vries

1 april 2010

De Vluchtelingen Alliantie voor “Bescherming en Terugkeer van Vluchtelingen en Ontheemden”, bestaande uit Vluchtelingenwerk en Stichting Vluchteling behoort tot één van de afvallers van het MFSII. Stichting Vluchteling loopt hierdoor 2,5 miljoen euro per jaar mis. Net voordat ze in het vliegtuig stapt voor een werkreis naar Noord-Thailand geeft directeur Tineke Ceelen haar reactie. ‘Ik ben teleurgesteld en had gehoopt op toekenning, maar toch is de negatieve uitslag geen verrassing’, zegt Ceelen. ‘Ik ben overtuigd van het werk dat we doen maar we ik was me bewust van de risico’s rondom onze aanvraag.’ Inmiddels is Stiching Vluchteling op de hoogte gebracht van de redenen voor hun afwijzing. Een belangrijk criterium waaraan organisaties moeten voldoen, is het kunnen aantonen van de effectieve manier waarop een organisatie bijdraagt aan structurele armoedebestrijding in de betreffende landen. ‘Dit maakt geen onderdeel uit van ons beleid en wisten dat dit een obstakel zou zijn’, aldus Ceelen. ‘Het is overigens niet zo dat de bodem van onze organisatie wordt weggeslagen door dit besluit’, verheldert Ceelen. Een kwart van de inkomsten van Stichting Vluchteling was afkomstig van de overheid maar het meeste geld komt uit de particuliere hoek en ze ontvangen nog wel subsidie van de afdeling Humanitaire Hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het wegvallen van 25% van de inkomsten van Stichting Vluchteling heeft desalniettemin belangrijke gevolgen. ‘Dit betekent wel dat een serie projecten geen doorgang zal vinden’, zegt Ceelen. Dit geldt voor zowel de voortgang van bestaande projecten in onder meer Oeganda en Soedan als voor nieuwe programma’s in de Centraal Afrikaanse Republiek. ‘Erg vervelend, want de Centraal Afrikaanse Republiek staat sowieso al onderaan de lijst van donoren en uiteindelijk draaien vluchtelingen en ontheemden op voor de gevolgen.’ Ceelen zag een vruchtbaar samenwerkingsverband met haar coalitiepartner Vluchtelingenwerk. ‘We werken met dezelfde thema’s maar zijn ook complementair in onze werkzaamheden. Ik wil kijken of en hoe we deze samenwerking door kunnen zetten.’ Is een blijvende samenwerking dan toch een stap in de goede richting om versnippering van de sector tegen te gaan? Ceelen geeft aan nogal kritisch te zijn over MFSII en het smeden van coalities: ‘Fragmentarisering tegengaan is prima maar stuur in eerste instantie aan op kwaliteit. MFSII is een bureaucratisch monster en hierdoor zouden we de afwijzing eigenlijk moeten zien als een zegen’.

IMVO werkt alleen als bedrijven willen, niet enkel als ze moeten

Door Sarah Haaij | 29 oktober 2020

Terwijl de roep om wetgeving op het terrein van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) toeneemt, houdt Pramit Chanda juist een heel ander verhaal. De landendirecteur van het Nederlandse Initiatief Duurzame Handel (IDH) in India denkt dat wetgeving en verplichting gedrag niet gaat veranderen. ‘Bedrijven moeten geloven dat ze zelf die verandering kunnen bewerkstellingen met de manier waarop ze zakendoen.’

Lees artikel

‘Nederland steunt fossiele export met destructieve gevolgen’

Door Jurrian Veldhuizen | 27 oktober 2020

Onlangs kwam de monitor exportkredietverzekeringen 2019 uit, met daarin een verslag van de financiële ontwikkelingen en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse exportkredietverzekeringen. Deze werd begeleid met een brief van staatssecretaris Vijlbrief. In deze brief noemde staatssecretaris Vijlbrief de bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en verwees hij maar liefst dertig keer naar de ‘vergroening’ en groene transacties van de doorgaans voornamelijk ‘grijze’ verzekeringen. Mooie en positieve ontwikkelingen, schrijft Jurrian Veldhuizen,  maar achter deze woorden schuilt een grote mate van onduidelijkheid en vooral veel contradictie.

Lees artikel

Communities need land rights to gain from investments

Door Siri Lijfering | 26 oktober 2020

Communities being able to participate on an equal basis in land governance is key to food security and inclusive development. How can securing land rights pave the way for responsible investments and what can we learn from experiences with the palm oil industry? To answer these questions we turn to West Africa where two activists are fighting for their communities’ right to land. ‘If we want to move forward, we need to share the wealth that the land brings.’

Lees artikel