Door: Lisette Wagtelenberg
12 december 2011

Categorieën

Tags

Het eerste jaar van A Call 2 Action is afgelopen zaterdag afgerond met een slotevenement. Young professionals en de gevestigde orde committeerden zich via deals aan vernieuwing. Het initiatief ID-Leaks ging er vandoor met de innovatie award. Jong OS riep 2011 uit tot het jaar van A Call 2 Action: een jaar om daadwerkelijk de ontwikkelingssamenwerkingsector te vernieuwen. Zes groepen van young professionals hebben elk hun eigen actiegroep opgezet, waarvan één de innovatie award 2011 kon winnen. Tijdens zes ‘solution centres’ werden knelpunten besproken en oplossingen gezocht. Het doel van de dag was om deals te sluiten en deze ook daadwerkelijk uit te voeren in 2012. Verrassende deals werden gesloten tussen de young professionals en de gevestigde orde. Oproep tot actie A Call 2 Action is een open beweging waarin mensen elkaar kunnen vinden om te werken aan de transitie van traditionele ontwikkelingshulp naar internationale samenwerking die voor beiden voordelig is. A Call 2 Action is hiernaast vooral een oproep tot actie. Om iedereen wakker te schudden en klaar te maken om actie te ondernemen op de zaterdagochtend, wordt de dag op komische wijze geopend door Boom Chicago. Solution Centres Na Boom Chicago is het tijd om serieus aan de slag te gaan. Iedereen mag zich aansluiten bij één van de zes actiegroepen die zijn opgezet door de jonge ontwikkelingswerkers. De verschillende actiegroepen zijn: The Good Stuff, Platform4Projects, ID-Leaks, Partners4Change, Ruralweb.info en Peace talks for Afghanistan. Deze groepen hebben elk hun eigen solution centre. Voor elk van deze centres zijn ‘prominenten’ uitgenodigd waaronder Hans Eenhoorn (ex-Unilever), Frank van der Linde (ex-Fairfood), Frans van den Boom (NCDO), Marc van den Homberg (TNO), Ingrid de Caluwé (VVD) en Anne Marie Hoogland (Masterpeace). De prominenten zijn uitgenodigd om deals mee te sluiten. Allereerst worden knelpunten besproken waar de deelnemers van de solution centres tegenaan lopen, waarna na de lunch oplossingen worden gezocht en deals gesloten moeten worden. Partnerschappen als huwelijk Vice Versa is aanwezig bij de actiegroep over partnerschappen en duurzame ontwikkeling, Partners4Change. Vanuit het evenement wat Partners4Change vrijdag organiseerde kwam naar voren dat een partnerschap eigenlijk gezien moet worden als een huwelijk waarbij je moet focussen, hard moet werken en moet geloven dat je iets kan bereiken. Iedereen uit de groep leek het hier mee eens te zijn. Zelfs het daten voor het huwelijk werd vergeleken met de eerste stappen van een partnerschap. Ingrid de Caluwé suggereerde bijvoorbeeld een datingplatform waar NGO’s en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen voordat ze een relatie met elkaar aangaan. Deals Doordat er verschillende prominenten aanwezig zijn lukt het om diverse deals sluiten. Zo committeert De Caluwé zich aan een ambassadeurschap voor Publieke Private Partnerschappen. De Hogeschool van Leiden, Partnership Resource Centre (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Partners4Change committeren zich onder andere aan een Eyeopener, een evenement waarbij bestaande partnerschappen uitgenodigd worden om over hun partnerschap te vertellen zodat anderen hiervan kunnen leren. Hiernaast wordt er een deal gesloten om een matchmaker platform te maken door onder andere Partos, SPARK, Worknets en Sustainable Talent. Dat het slotevenement van A Call 2 Action vruchtbaar is blijkt niet alleen uit de afspraken die gemaakt worden bij Partners4Change. Ook alle andere actiegroepen sluiten veel en interessante deals. Zo sluit The Good Stuff deals met onder andere Goede Waar, Rank a Brand en TNO. ID-Leaks sluit deals met lokaalmondiaal, Partos, NCDO, Oxfam Novib en Wilde Ganzen. Ruralweb.info maakt afspraken met TNO, KIT, 1% club, Bridge2Better en telecentra in landen als Togo en Uganda. Hoewel het sluiten van de deals een belangrijke stap is, gaat het er natuurlijk om dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. Daarom spreekt Vice Versa af te controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen door alle partijen. ID-leaks meest innovatief Gedurende de dag mag iedereen stemmen op de meest innovatieve actie van het afgelopen jaar. De winnaar van deze award is ID-Leaks, een toolbox om de publieke opinie te beïnvloeden over ontwikkelingssamenwerking. Volgens Tabitha Gerrets, oprichter en coördinator van ID-Leaks, draait ID-Leaks er vooral om dat er feiten gepresenteerd worden over ontwikkelingssamenwerking, zodat het publiek op basis hiervan hun mening kan vormen. Zelf geeft ze aan dat ze het groundbreaking vindt dat er zoveel bereikt is in één jaar. Naast dat ze de prijs ‘supervet’ vindt en ‘onwijs trots is’, is ze vooral verrast doordat zoveel organisaties over de brug zijn gekomen. Niet alleen organisaties waarmee Gerrets al in gesprek was, zoals Partos en NCDO, maar ook lokaalmondiaal, Oxfam Novib en Wilde Ganzen committeerden zich en boden hun diensten aan. ‘Geniaal dat de gevestigde orde zich zo durft te committeren’, aldus Gerrets. Stefan Verwer (lokaalmondiaal) committeerde zich aan ID-leaks: ‘ID-Leaks probeert ook inhoudelijk een debat te voeren waarom ontwikkelingssamenwerking belangrijk is. Het onderscheidt zich daarin van de andere ideeën. Het daadwerkelijk doen koppelen ze aan het grotere verhaal.’ Hoewel Miguel Heilbron van The Good Stuff niet won, geeft ook hij aan dat hij heel tevreden is met de gesloten deals en blij verrast te zijn door de commitments van diverse actoren zoals Frank van der Linde, ICCO, Roland Waardenburg (ex-Ahold). Heilbron heeft de award niet gewonnen, maar door deze deals krijgt zijn The Good Stuff volgens hem nu wel de kans om echt mee te doen. Deals zijn de eerste stap A Call 2 Action, opgezet om in 2011 de ontwikkelingssector te vernieuwen, heeft tijdens het slotevenement in ieder geval belangrijke stappen gezet. Nu moeten de deals nog omgezet worden in actie. Vice Versa zal zich aan haar deal houden door volgend jaar een follow up te doen van de gemaakte afspraken en gesloten deals.

Respect voor bevallende vrouwen wereldwijd

Door Vice Versa | 18 december 2017

In 2010, toe zij voor het laatste deel van haar studie geneeskunde in Suriname zat, schreef Irene de Vries met regelmaat wegblogs voor Vice Versa, Nu, ruim zeven jaar later en onder andere na een intensieve periode als arts in een streekziekenhuis in Zambia, pakt ze de draad van het schrijven weer op. In deze eerste bijdrage breekt ze een lans voor bevallende vrouwen wereldwijd.

Lees artikel

Vrijdagmiddagborrel: Hoe inclusief zijn wij zelf?

Door Marc Broere | 15 december 2017

In de nieuwe Vice Versa veel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. In plaats van dat maatschappelijke organisaties hiervan de voordelen zien, blijken er vooral veel vooroordelen te zijn, schrijft Marc Broere in zijn Vrijdagmiddagborrel.

Lees artikel

Goede, betaalbare gezondheidszorg voor iedereen: een gedeelde ambitie voor 2030

Door Vice Versa | 12 december 2017

Ieder jaar, op 12 december, voeren organisaties actie voor het recht op goede en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. In deze opiniebijdrage pleit Petra van Haren (Cordaid) voor een verdubbeling van het Nederlandse ontwikkelingsbudget hiervoor.

Lees artikel