Door: Marc Broere
12 oktober 2017

Categorieën

Op vrijdagmiddag 3 november vragen ActionAid, PAX en Vice Versa op een  bijzondere manier aandacht voor schone én eerlijke energie. Tijdens een ‘Kolencruise’ door de Amsterdamse haven laten we zien hoe de stroom die uit ons stopcontact komt niet alleen het klimaat bedreigt, maar ook hoe mens en milieu iedere dag geraakt wordt door de verwoestende kolenmijnbouw in landen als Colombia en Zuid Afrika. Ook gaan we in gesprek over innovatieve acties van burgers tegen kolen en voor duurzame energie.

De fossiele industrie is een van de belangrijkste veroorzakers van de klimaatcrisis en wordt regelmatig in verband gebracht met mensenrechtenschendingen in het Zuiden. Ondanks de overeenstemming om over te stappen op schone en duurzame energie, is Nederland nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen waaronder aardolie, aardgas en steenkool. Nog altijd leveren de vijf overgebleven kolencentrales in Nederland 35% procent van onze stroom en veroorzaken zij ruim 10% van alle CO2-uitstoot van ons land. In Nederland zijn er momenteel allerlei (burger) initiatieven gaande om het gebruik van fossiele energie te stoppen. En dat is hard nodig: de nieuwe regering heeft nog niet zo’n haast met het stoppen van deze vervuilende energieopwekking. In het regeerakkoord is opgenomen dat pas tegen 2030 alle kolencentrales dicht moeten.

Mensenrechtenschendingen

De impact van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt niet alleen in Nederland gevoeld maar ook internationaal. In landen waar de fossiele brandstoffen worden gewonnen is het verdedigen van het klimaat echter niet de enige reden om in opstand te komen. De winning van de grondstoffen gaat daar ook gepaard met mensenrechtenschendingen en ernstige milieuschade.

Nederlandse energiebedrijven kopen al jaren bloedkolen uit Colombia. Dat zijn steenkolen uit een conflictgebied waar meer dan 3000 mensen zijn vermoord en 55.000 van hun land werden verdreven. Terwijl slachtoffers al decenia op genoegdoening wachten, zijn het vooral de internationale mijnbouwbedrijven die goed verdienen aan kolenwinning. Tot op de dag van vandaag profiteren de mijnbouwbedrijven. Een deel van het afgepakte land ligt op hun grondgebied en door aanhoudend geweld worden activisten en vakbonden klein gehouden. De lokale bevolking heeft dus het nakijken. Ook in Zuid Afrika profiteert de bevolking niet van hun kolenproductie. Zij hebben niet of nauwelijks inspraak in hoe het er bij de winning aan toe gaat. Wanneer ze in de  buurt van mijnen blijven wonen, ondervinden ze veel hinder van de grondstoffenwinning omdat grond, lucht en drinkwater vaak ernstig vervuild raken.

In tegenstelling tot in Nederland zijn protesten tegen de fossiele industrie niet zonder gevaar. Milieu- en mensenrechtenactivisten die opkomen voor hun rechten worden regelmatig bedreigd of zelfs vermoord.

Kolencruise

Om aandacht de vragen voor het onderwerp en om een verbinding te leggen tussen het verzet in Nederland met protest in landen over de hele wereld, organiseren ActionAid, PAX en Vice Versa op vrijdagmiddag 3 november een Kolencruise door de Amsterdamse haven waar grote hoeveelheden kolen worden overgeslagen. Met sleutelfiguren uit de sociale en groene beweging varen we drie uur met zo’n 80 betrokken burgers door de Amsterdamse haven om te onderzoeken wat de impact van de kolenindustrie is op mens en planeet. Al varend langs kolencentrale Hemweg en de kolenoverslag leggen we de keten van kolen & verzet bloot, en delen we strategieën van tegenmacht op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Ook geeft Eva Rovers, auteur van het pamflet ‘Ik kom in opstand, dus wij zijn’ een mini-college. Zo bundelen we onze energie om samen te strijden voor een rechtvaardige uitfasering van kolen.

Sprekers op de Kolencruise zijn onder andere:

  • Eva Rovers, schrijver en cultuurhistoricus. Werkt momenteel aan een filosofisch handboek over opstand: Practivisme, een handboek voor heimelijke rebellen.
  • Sven Jense, initiatiefnemer van Amsterdam Fossielvrij, een burgerbeweging die Amsterdam fossielvrij wil maken in 2015 -inclusief verwarming, transport en de Amsterdamse haven. .
  • Maina van de Zwan, International Advocacy Campaigner van PAX. Verantwoordelijk voor de campagne Stop Bloedkolen.
  • Lorraine Thabisa Kakaza, community monitor uit Carolina, een kleine stad in de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga. Zij doet onderzoek naar misstanden door de kolenmijnbouw in haar gemeenschap.
  • Jasper Groen, Gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam. Initiatiefnemer van de motie die bepaalt dat Amsterdam in 2030 fossielvrij is.
  • En verder nog vertegenwoordigers van de Amsterdamse haven, energiebedrijf Vandebron, en de actiegroep Code Rood. Hun namen worden snel aan het programma toegevoegd.
  • De presentatie is in handen van Krista Arriëns, journaliste/documentairemaakster en een van de gezichten van het televisieprogramma Rambam.

 

Datum: vrijdag 3 november

Tijdstip: 14.00-17.00 uur

Meevaren kost 5€ exclusief btw. Of je nu zeebenen hebt of niet, meld je aan via DEZE LINK

Opstapplaats: De Ruyterkade 14 (Pier 14).

 

 

Marc Broere

Marc Broere is hoofdredacteur van Vice Versa. Daarnaast is hij auteur van een aantal boeken waaronder De Bewogen Beweging -50 jaar mondiale solidariteit (met Hans Beereends), Berichten over Armoede -een journalistieke kijk op ontwikkelingssamenwerking, en Minder Hypes, Meer Hippocrates -een positieve injectie voor de ontwikkelingssector (met Ellen Mangnus).

Vrijdagmiddagborrel: De jonge generatie wetenschappers biedt hoop

Door Marc Broere | 17 november 2017

Tijdens de Student Research Award afgelopen woensdag bleek het merendeel van de excellente scripties over thema’s als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering te gaan. Onder studenten en jonge wetenschappers zijn mondiale vraagstukken hot. Dat biedt hoop, schrijft Marc Broere.

Lees artikel

Dromen van een gemeenschap zonder moedersterfte

Door Selma Zijlstra | 16 november 2017

Zeventien miljoen: dat is momenteel het tekort aan dokters, verpleegkundigen en vroedvrouwen. Op wereldniveau vergaderen regeringen erover, maar wat kun je in de tussentijd doen? Een inkijkje in Kibera, de grootste sloppenwijk in Nairobi, waar Margaret Kilonzo als lokale gezondheidswerker strijdt tegen cholera en moedersterfte, maar er niet van kan leven.

Lees artikel

Experts uit vier Afrikaanse landen geven perspectief op tekort aan zorgpersoneel tijdens eerste Global Health café

Door Vice Versa | 15 november 2017

Komende maandagmiddag 20 november vindt het eerste Global Health Café plaats, een nieuw initiatief van verschillende organisaties om aandacht te vragen voor de brede agenda van mondiale gezondheid. Onder leiding van Petra Stienen gaan interessante gasten in gesprek over het thema Zorgpersoneel. Een bijzondere plek is ingeruimd voor vier experts uit diverse Afrikaanse landen en met verschillende expertises.

Lees artikel