VICE VERSA - journalistiek over mondiale samenwerking
 

journalistiek
over mondiale
samenwerking

Uitgever: Stichting Vice Versa

Hoofdredactie: Marc Broere

Eindredactie: Sanne de Boer

Redactie: Bente Meindertsma, Selma Zijlstra

Programmacooördinatie: Ayaan Abukar

Eventcoördinator: Joke Pisters

Art direction, design en opmaak: Selma Sofie van Gorkum

Drukker: Veldhuis media

Redactieadres: Vice Versa, Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam

Mail: redactie@viceversaonline.nl

Website: www.viceversaonline.nl