Door: Selma Zijlstra
24 juni 2016

Categorieën

Tags

Thorbeckezaal

Een tam parlementsdebat woensdag over beleidscoherentie maakte weinig indruk op het aanwezige publiek. Minister Ploumen verzekerde dat het allemaal op rolletjes liep met de coherentie, en de weinige aanwezige Kamerleden stelden daar nagenoeg geen vraagtekens bij.

Voor de Ready for Change Coalitie, bestaande uit Partos, de Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad, was het een beetje een anti-climax. Maandenlang werkten ze samen met andere ngo’s hard aan het Ready for Change? Global Goals at Home and Abroad rapport dat vorige maand werd gepubliceerd, maar geen enkel Kamerlid wekte de indruk het rapport gelezen te hebben. Althans, de drie die aanwezig waren: de VVD, de PvdA en het CDA als enige oppositiepartij. De rest van de oppositie schitterde door afwezigheid. Het werd op die manier een weinig spannend debat over procedures, waar Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) zijn partijgenoot op enkele punten kritisch bevroeg, maar waar het geen enkele keer tot een echt inhoudelijk debat kwam.

Enorm betrokken collega’s op het ministerie, een heel gecommitteerde Europese Commissie, een ‘leuk’ dossier: het gaat goed met de beleidscoherentie, vindt Ploumen. Als voorbeeld noemt ze de instemming van de Europese Raad met het idee van collega minister Edith Schippers van Volksgezondheid om onderzoek te doen naar patenten die slecht voor ontwikkelingslanden kunnen uitpakken, en een conflictmineralenverordening voor een inzichtelijke en schone conflictmineralenketen, die onder het Nederlands EU-voorzitterschap aan werd genomen.

Remittances

Tot een lichte confrontatie kwam het toen Van Laar Ploumen erop aanviel dat er slechts op acht dossiers gemonitord wordt op de Sustainable Development Goals. Prima vindt Ploumen dat: op die acht thema’s maakt Nederland echt een verschil, en meer thema’s toevoegen zorgt alleen maar voor meer bureaucratie. Op de rest van de dossiers is ze bovendien ook alert en daarbij, zo verzekert Ploumen, heeft Nederland niet de gewoonte wetten aan te nemen die andere landen schaden. Dat Van Laar zich erover verontwaardigde dat er op iedere wet wel getoetst wordt op milieueffecten, administratieve lasten en ‘tig andere zaken – maar dat de SDG’s blijkbaar teveel werden, deed de minister niet van gedachten veranderen.

Ze was het wel met Van Laar eens dat het wel erg lang duurt voordat de kosten van de remittances naar beneden worden gebracht. 3 % minder in 2030, is het plan van de Europese Commissie. ‘Eerlijk gezegd, snap ik niet eens dat het vijf jaar moet duren’, vertrouwt Ploumen de Kamer toe. Ze zal er dan ook bij haar collega’s nog eens op aan dringen of het een en ander niet sneller kan.

Belangentegenstellingen

Daarnaast zegde Ploumen, op aandringen van CDA-woordvoerder Mulder, toe dat ze in een volgende brief over beleidscoherentie een rapportage zal opnemen om belangentegenstellingen inzichtelijk maken aan de hand van een aantal casussen.

Die belangentegenstellingen bestaan er bijvoorbeeld op het dossier belastingen. Zo heeft zij samen met staatssecretaris Frans Weekers van Financiën bepaald dat bedrijven die een afspraak willen met het Ministerie van Financiën over belastingen, niet alleen een brievenbus mogen hebben, maar dat er ook een aantal mensen moeten werken bij het bedrijf. De US Chamber of Commerce was er echt niet blij mee, dus daar is sprake van een duidelijke belangentegenstelling.

To Do list

Verder lijkt het allemaal wel goed te gaan met het dossier. Of er nog wat te verbeteren valt, vraagt Van Laar tenslotte nog maar. Nog niet alle 23 belastingverdragen zijn uitonderhandeld, zegt Ploumen, dus daar zou ze graag nog wat meer werk van maken. En ook op de uitwerking van andere beleidsterreinen is nog wel het een en ander te doen, op ongelijkheid bijvoorbeeld. Ploumen: ‘De To Do list is toch nog wel lang, ondanks alle mooie resultaten tot nu toe.’ Zo eindigde het debat op de vroege woensdagavond, bijna binnen een uur.

De aanwezige ngo-medewerkers stonden er na afloop een beetje bedremmeld bij. Op iets meer debat hadden ze wel gehoopt. Is beleidscoherentie dan toch te weinig concreet? Of wie weet dat er in de thematische debatten meer vuur zal zitten? De publiekszaal was ook nagenoeg leeg. Nu Nederland eindelijk een ‘koningin van de coherentie’ rijker is, lijken er nog maar weinigen voor dit overkoepelende begrip echt warm te lopen.

Screen Shot 2016-06-24 at 11.48.23

 

Selma Zijlstra

Selma Zijlstra is redacteur en journalist bij Vice Versa. Ze studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (BA) en haalde haar master in Conflict Studies and Human Rights (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Haar specifieke interesses zijn: geweldloos verzet, handel(spolitiek), arbeidsomstandigheden, gender, conflict, landrechten en wetenschappelijke evaluaties (en voor zover mogelijk de combinaties daartussen).

 

Leren van Evalueren: stellen we de juiste vragen bij impactevaluaties?

Door Marc Broere | 24 augustus 2017

Op vrijdag 29 september organiseert Vice Versa samen met een aantal partners de bijeenkomst ‘Leren van Evalueren: stellen we de juiste vragen bij impactevaluaties?’ Een dagvullend programma met interessante sprekers, workshops, twistgesprekken en debatten. 

Lees artikel

‘Ik hoop dat onze studenten niet klakkeloos oplossingen uit Nederland overnemen’

Door Selma Zijlstra | 21 augustus 2017

Welk gevaar ligt op de loer als een wetenschapper ook als consultant werkt? Waarin mondde de neoliberalisering van waterbeleid in het Zuiden uit? Vice Versa spreekt erover met Jeltsje Kemerink-Seyoum (onderzoeker bij Unesco-IHE), die een boekje opendoet over de Wereldbank. Deel zeven in de reeks over wetenschap en het publieke debat, in samenwerking met NWO-Wotro Science for Global Development.

Lees artikel

‘Beter één geweldige publicatie dan tien middelmatige’

Door Selma Zijlstra | 18 juli 2017

Hoe zorg je ervoor dat wetenschappers meer doen aan de maatschappelijke bijdrage van hun onderzoek, zonder dat ze bezwijken onder de werkdruk? Vice Versa spreekt erover met Rianne Letschert, rector aan de Universiteit Maastricht.

Lees artikel