Door: Marc Broere
24 juni 2016

Categorieën

Tags

marc1

BLOG- Slechts drie politieke partijen kwamen opdagen bij misschien wel het belangrijkste Kamerdebat over mondiale samenwerking van dit jaar. Waarom is de aandacht voor ontwikkelingssamenwerking onder onze politici tot op een dieptepunt gedaald, vraagt Marc Broere zich af.

Afgelopen week waren er een aantal belangrijke debatten in de Tweede Kamer over mondiale samenwerking. Vice Versa heeft zich voorgenomen daar zoveel mogelijk bij te zijn en verslag van te doen. Er was onder andere een hoorzitting over landrecht en debatten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, noodhulp en het bedrijfsleveninstrumentarium. Van de laatste twee zullen nog verslagen volgen op deze website.

Afgelopen woensdag was eveneens dan eindelijk het debat over beleidscoherentie. Zie ook het verslag eerder vandaag op onze website. Een onderwerp waarin eigenlijk alles samenkomt en dat de climax van het parlementaire jaar had moeten worden voor minister Ploumen en de Nederlandse ontwikkelingssector. Het is een onderwerp waarmee minister Ploumen zich wil profileren en dat ook goed is opgepakt door het maatschappelijk middenveld in Nederland. Een coalitie van Partos, Foundation Max van der Stoel en Woord & Daad deden de afgelopen maanden onderzoek om Nederland op verschillende thema’s langs de coherentielat te leggen. Dat leverde in april een uitstekend rapport op. Minister Ploumen en de ngo’s lijken elkaar gevonden te hebben in een samenspel dat soms schuurt, maar wel constructief en inhoudelijk is. Er wordt vandaag de dag meer over beleidscoherentie gepraat dan in lange tijd.

Teleurstelling

Het moet voor minister en maatschappelijk middenveld een grote teleurstelling geweest zijn dat maar drie politieke partijen kwamen opdagen tijdens het debat over beleidscoherentie: PvdA, VVD en CDA. De rest schitterde door afwezigheid. GroenLinks had zelfs aan de lobbyisten van ontwikkelingsorganisaties laten weten dat ze bij geen enkel debat deze week aanwezig zou zijn. Onder Bram van Ojik was mondiale samenwerking een belangrijk thema en de fractievoorzitter nam ondanks zijn drukke agenda vrijwel altijd deel aan debatten over dit onderwerp. Sinds Jesse Klaver het stokje heeft overgenomen, lijkt het onderwerp veel minder prioriteiten te hebben.

Het valt aan de ene kant te begrijpen dat kleine politieke partijen minder capaciteit in huis hebben om alle dossiers goed te volgen en het is een uitstekende zaak dat Jesse Klaver als eerste fractievoorzitter de uitwassen van het neoliberale economische model echt aan de orde heeft gesteld. Een ander wereldwijd economisch model dat minder op groei is gericht, is voor een mondiaal rechtvaardige en duurzame wereld veel belangrijker dan een paar procenten meer of minder ontwikkelingshulp. Toch vind ik het zorgwekkend dat mondiale profilering kennelijk ongewenst is voor een politieke partij als GroenLinks die wil profiteren van het ‘Klaver-effect.’ Van de PVV valt het te begrijpen dat ze niet komen op dit soort debatten, maar waarom GroenLinks een debat over mondiale beleidscoherentie overslaat vind ik onbegrijpelijk en eigenlijk onvergeeflijk. Datzelfde geldt met name ook voor de ChristenUnie, eveneens een partij waarin mondiale rechtvaardigheid hoog in het vaandel staat.

De geringe belangstelling levert wel een aantal vragen op. Waarom slagen minister en het maatschappelijk middenveld in Nederland er kennelijk onvoldoende in om de interesse van Kamerleden te wekken? Hoe kunnen we debatten over mondiale samenwerking weer spannend en interessant maken? Hoe zorgen we dat mondiale thema’s een belangrijk thema worden tijdens de verkiezingscampagnes? Het lijkt me een goede zaak om daar tijdens het zomerreces eens goed over na te denken. Vice Versa wil graag haar steentje bijdragen middels ons journalistieke platform.

 

 

Minister Kaag presenteert beleidsnota

Door Marc Broere | 18 mei 2018

De langverwachte beleidsnota van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is uit. Vice Versa zet de belangrijkste punten uit de nota op een rijtje. Meest opvallend is dat de term beleidscoherentie uit het vocabulaire van het nieuwe beleid is geschrapt.

Lees artikel

Gun jongeren erotische intelligentie, zelfvertrouwen en vaardigheden om van seks te genieten

Door Vice Versa | 18 mei 2018

De nieuwe internationale richtlijnen voor seksuele educatie van UNESCO zijn een grote stap vooruit, schrijft Doortje Braeken, seksuele gezondheidsexpert, in deze bijdrage. We hebben alleen nog een lange weg te gaan voordat plezier hebben in seks evenveel aandacht krijgt als de negatieve kanten zoals risicogedrag, seksueel geweld en andere duistere spelonken van seks en seksualiteit. 

Lees artikel

Dromen van een rechtvaardig migratiebeleid – Vice Versa Voorjaar 2018

Door Lys-Anne Sirks | 16 mei 2018

Ons voorjaarnummer is uit, boordevol prachtige nieuwe verhalen uit alle hoeken van de wereld. Het debat over vluchtelingen en migratie lijkt al jarenlang op slot te zitten en te zijn gegijzeld door de politieke waan van de dag. Het is tijd om die vicieuze cirkel teniet te doen. Vice Versaging op reportage, deed onderzoek, en wil het debat van nieuwe brandstof voorzien, met lessen uit Palermo, Libanon, en Friesland.

Lees artikel