Door: Marc Broere
24 juni 2016

Categorieën

Tags

marc1

BLOG- Slechts drie politieke partijen kwamen opdagen bij misschien wel het belangrijkste Kamerdebat over mondiale samenwerking van dit jaar. Waarom is de aandacht voor ontwikkelingssamenwerking onder onze politici tot op een dieptepunt gedaald, vraagt Marc Broere zich af.

Afgelopen week waren er een aantal belangrijke debatten in de Tweede Kamer over mondiale samenwerking. Vice Versa heeft zich voorgenomen daar zoveel mogelijk bij te zijn en verslag van te doen. Er was onder andere een hoorzitting over landrecht en debatten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, noodhulp en het bedrijfsleveninstrumentarium. Van de laatste twee zullen nog verslagen volgen op deze website.

Afgelopen woensdag was eveneens dan eindelijk het debat over beleidscoherentie. Zie ook het verslag eerder vandaag op onze website. Een onderwerp waarin eigenlijk alles samenkomt en dat de climax van het parlementaire jaar had moeten worden voor minister Ploumen en de Nederlandse ontwikkelingssector. Het is een onderwerp waarmee minister Ploumen zich wil profileren en dat ook goed is opgepakt door het maatschappelijk middenveld in Nederland. Een coalitie van Partos, Foundation Max van der Stoel en Woord & Daad deden de afgelopen maanden onderzoek om Nederland op verschillende thema’s langs de coherentielat te leggen. Dat leverde in april een uitstekend rapport op. Minister Ploumen en de ngo’s lijken elkaar gevonden te hebben in een samenspel dat soms schuurt, maar wel constructief en inhoudelijk is. Er wordt vandaag de dag meer over beleidscoherentie gepraat dan in lange tijd.

Teleurstelling

Het moet voor minister en maatschappelijk middenveld een grote teleurstelling geweest zijn dat maar drie politieke partijen kwamen opdagen tijdens het debat over beleidscoherentie: PvdA, VVD en CDA. De rest schitterde door afwezigheid. GroenLinks had zelfs aan de lobbyisten van ontwikkelingsorganisaties laten weten dat ze bij geen enkel debat deze week aanwezig zou zijn. Onder Bram van Ojik was mondiale samenwerking een belangrijk thema en de fractievoorzitter nam ondanks zijn drukke agenda vrijwel altijd deel aan debatten over dit onderwerp. Sinds Jesse Klaver het stokje heeft overgenomen, lijkt het onderwerp veel minder prioriteiten te hebben.

Het valt aan de ene kant te begrijpen dat kleine politieke partijen minder capaciteit in huis hebben om alle dossiers goed te volgen en het is een uitstekende zaak dat Jesse Klaver als eerste fractievoorzitter de uitwassen van het neoliberale economische model echt aan de orde heeft gesteld. Een ander wereldwijd economisch model dat minder op groei is gericht, is voor een mondiaal rechtvaardige en duurzame wereld veel belangrijker dan een paar procenten meer of minder ontwikkelingshulp. Toch vind ik het zorgwekkend dat mondiale profilering kennelijk ongewenst is voor een politieke partij als GroenLinks die wil profiteren van het ‘Klaver-effect.’ Van de PVV valt het te begrijpen dat ze niet komen op dit soort debatten, maar waarom GroenLinks een debat over mondiale beleidscoherentie overslaat vind ik onbegrijpelijk en eigenlijk onvergeeflijk. Datzelfde geldt met name ook voor de ChristenUnie, eveneens een partij waarin mondiale rechtvaardigheid hoog in het vaandel staat.

De geringe belangstelling levert wel een aantal vragen op. Waarom slagen minister en het maatschappelijk middenveld in Nederland er kennelijk onvoldoende in om de interesse van Kamerleden te wekken? Hoe kunnen we debatten over mondiale samenwerking weer spannend en interessant maken? Hoe zorgen we dat mondiale thema’s een belangrijk thema worden tijdens de verkiezingscampagnes? Het lijkt me een goede zaak om daar tijdens het zomerreces eens goed over na te denken. Vice Versa wil graag haar steentje bijdragen middels ons journalistieke platform.

 

 

Vrijdagmiddagborrel: Verbinden in plaats van verdelen

Door Marc Broere | 23 maart 2018

Marc Broere is steeds meer gesteld op politici die verbinden in plaats van verdelen en vuurtjes opstoken, schrijft hij in zijn Vrijdagmiddagborrel naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook Vice Versa wil een platform zijn om mensen bij elkaar te brengen. Het nieuwe journalistieke project over ‘Droommaatregelen voor een rechtvaardig migratie- en vluchtelingenbeleid’ is daar een goed voorbeeld van.

Lees artikel

‘Wat we buiten Europa doen, is een gunst’

Door Sarah Haaij | 22 maart 2018

De toestand in Griekse tentenkampen frustreert ze, de UNHCR moet meer geld krijgen en de opvang in de regio moet beter geregeld; Malik Azmani en Eduard Nazarski zijn het onverwacht vaak eens. Al valt er voldoende te twisten voor het VVD-Kamerlid en de Amnesty-directeur in een gesprek over migratie. ‘Alle migranten “terugsturen” naar Egypte? Kom op, zeg!’

Lees artikel

Een woord van advies aan Minister Kaag: wees kritisch op de NGO middle man

Door Vice Versa | 21 maart 2018

Afrikaanse vrouwen worden door westerse NGO’s te veel als slachtoffer geframed binnen de discussie over hun Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten. Dat schrijft Denise van Dijk, president van de Female Health Company, in deze opiniebijdrage. Slaaf zijn van de donor en vóór groepen spreken kan echt niet meer.

Lees artikel