Artikelen van Bente Meindertsma

AO noodhulp; Stijgende noden en financiële onzekerheid

Door Bente Meindertsma / 24 juni 2016

Met het al maar groeiende aantal vluchtelingen neemt de vraag naar efficiëntere en effectievere humanitaire hulp toe. Tijdens het AO over noodhulp op 23 Juni springt de commissie BUHA-OS collectief op de bres voor continuering van de Dutch Relief Alliance. Ploumen wil echter geen financiële toezeggingen doen.

Lees meer

Hoorzitting landrechten: Hulp en handel agenda verhoogt risico op betrokkenheid bij landroof

Door Bente Meindertsma / 16 juni 2016

De gemoederen liepen hoog op tijdens de hoorzitting over landrechten die op woensdag 15 Juni plaatsvond in de Tweede Kamer. NGO’s wijzen op de zorgwekkende praktijken rondom landroof en roepen de Nederlandse overheid en financiële instellingen op tot een stevigere inzet.

Lees meer

Solidaridad in Panama: ‘Wie innovatief is heeft altijd meer uit te leggen’

Door Bente Meindertsma / 25 april 2016

‘Ook Solidaridad ging naar Panama’, kopten Trouw en het Financieel Dagblad op 9 april 2016. In de berichtgeving werd de ontwikkelingsorganisatie beschuldigd van belastingontwijking en werd het beeld geschetst van een niet-transparante organisatie. Solidaridad noemde de berichtgeving flauwekul en liet in een verklaring weten dat de artikelen onjuist en onvolledig zijn. Vice Versa sprak met Gonzalo la Cruz, de directeur van Solidaridad in Panama en algemeen directeur Nico Roozen. Zij vertellen hun kant van het verhaal

Lees meer

Geven met de ene hand, nemen met de andere: zet de EU zich in voor ontwikkeling?

Door Bente Meindertsma / 26 april 2011

De Europese Unie besteedt dit jaar 39,5 miljard euro aan ontwikkelingssamenwerking. Een flinke som geld? Een nog veel groter bedrag komt net zo snel terug in eigen zak als het naar ontwikkelingslanden gaat. Ontwikkelingssamenwerking heeft weinig zin als het niet coherent is met beleidsterreinen als handel en landbouw, vindt een groep Europese ngo’s die strijdt voor meer beleidscoherentie. Maar heeft de EU eigenlijk wel zin om te veranderen?

Lees meer

Beleidsmakers en bendeleden bespreken jeugdcriminaliteit

Door Bente Meindertsma / 27 januari 2011

Nederlandse beleidsmakers en ex- bendeleden uit El Salvador die in gesprek gaan over hun ervaringen met jeugdcriminaliteit. Dat gebeurde tijdens de conferentie Urban Youth Matters, die Cordaid op 26 en 27 januari organiseerde. Hoewel de situatie in El Salvador, met een verleden van burgeroorlog en voortdurende problemen met gewelddadige jeugdbendes in veel opzichten niet te vergelijken is met Nederland, werd duidelijk dat de problemen met jongeren universeel zijn. Experts uit Nederland en El Salvador wisselden ervaringen uit over de beste manier om probleemjongeren aan te pakken. Is dat met harde hand neerslaan of juist perspectief bieden?

Lees meer

Commission on the Status of Women Civil Society Consultatie

Door Bente Meindertsma / 19 januari 2011

CSW civil society consultatie 2011: Be There! Inmiddels een jonge traditie, organiseert WO=MEN ook dit jaar in samenwerking…

Lees meer

Kathleen Ferrier: ‘Maatschappelijk middenveld gaat me aan het hart, maar er is geen financiële ruimte’

Door Bente Meindertsma / 24 december 2010

CDA woordvoerder Kathleen Ferrier speelde een cruciale rol tijdens de debatten over ontwikkelingssamenwerking van de afgelopen weken. Als lid van een van de regeringspartijen was haar positie doorslaggevend in de stemrondes over hot issues als de bezuiniging op HIV/Aids en het maatschappelijk middenveld. Lobbyisten en politici verwachtten veel van haar, maar hadden ook kritiek op de terughoudendheid van haar acties. Ferrier: ‘We kunnen niet zomaar geld wegtrekken bij de Wereldbank, dat heeft verstrekkende consequenties.’

Lees meer

Het maatschappelijk middenveld los van de leiband

Door Bente Meindertsma / 15 december 2010

De nieuwe regering vindt dat maatschappelijke organisaties minder afhankelijk moeten worden van overheidssubsidie. Jack van Ham en ook Rene Grotenhuis signaleerden een nieuwe tendens, waarbij de rol van kritische NGO’s naar de achtergrond wordt geschoven. Welke kansen hebben de maatschappelijke organisaties nog binnen de nieuwe regering? En in hoeverre moeten maatschappelijke organisaties nog afhankelijk blijven van de overheid? Vice Versa vat de discussie die over dit onderwerp is ontstaan samen.

Lees meer

Is Kathleen Ferrier nog dezelfde?

Door Bente Meindertsma / 14 december 2010

Is Kathleen Ferrier nog wel dezelfde persoon als vroeger? Het was een vraag die meerdere malen werd gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking. De komende dagen, tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken, zal de vraag beantwoord worden. De belangrijkste kritiek van collega’s is dat Ferrier nu een andere visie op ‘zuivere hulp’ lijkt te hanteren dan vroeger.

Lees meer

Knapen maakt verliezers begrotingssteun bekend

Door Bente Meindertsma / 13 december 2010

Minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen maken voorafgaand aan de begrotingbehandeling Buitenlandse Zaken in een brief naar de Tweede Kamer bekend welke landen in 2011 nog begrotingssteun zullen krijgen en welke landen achter het net vissen. Daarnaast geven de minister en de staatssecretaris aan dat de bijdrage voor het IDA15 fonds van de Wereldbank verschoven kan worden naar latere jaren.

Lees meer

Ben Knapen kraakte het ‘succesvolle’ 3D beleid af in column NRC

Door Bente Meindertsma / 8 december 2010

Ben Knapen maakte in zijn column in NRC Handelsblad van 20 januari 2010 het 3D beleid van Defensie in Afghanistan met de grond gelijk. In zijn Kamerbrief stelde de staatssecretaris echter dat het succesvolle 3D beleid zal worden doorgezet. Ewout Irrgang (SP) wees Knapen op zijn 180 graden gedraaide visie tijdens het kamerdebat van afgelopen maandag.

Lees meer

Wat is er aan de hand bij het CDA?

Door Bente Meindertsma / 3 december 2010

Waarom is Kathleen Ferrier in Kazachstan net voor het cruciale debat over ontwikkelingssamenwerking? Er zijn geruchten dat Henk Jan Ormel namens het CDA deel zal nemen aan het debat. Is Ferrier haar positie als woordvoerder ontwikkelingssamenwerking dan kwijt? Wat betekent dat voor de inzet van het CDA in het debat? Houdt de buitenlandfractie van het CDA Knapen uit de wind? Het CDA reageert niet, daarom zoekt Vice Versa zelf uit wat er aan de hand kan zijn.

Lees meer

Joël Voordewind (CU): Bezuiniging op HIV/Aids bestrijding verzachten met 20 miljoen

Door Bente Meindertsma / 3 december 2010

Politici kregen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Nu bereiden zij zich voor op het wetgevingsdebat dat maandag plaats zal vinden. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Joël Voordewind (ChristenUnie) wil een deel van de bezuinigingen op onderwijs en gezondheidszorg ongedaan maken. ‘ Het is niet goed voor onze doelen, zoals scholing en het bestrijden van kinderarbeid’.

Lees meer

Rosenthal boos over steun ICCO aan Palestijnse Electronic Intifada

Door Bente Meindertsma / 1 december 2010

Minister Rosentahl roept ICCO op het matje voor steun aan de Palestijnse internetsite, die mede werd opgericht door Arjan El Fassed (Groenlinks). ICCO legt in een reactie op haar website uit waarom de organisatie steun geeft aan de Palestijnse partnerorganisatie Electronic Intifada.

Lees meer

Wassila Hachchi (D66): ‘Knapen misbruikt het ontwikkelingsbudget’

Door Bente Meindertsma / 30 november 2010

Politici krijgen tot vandaag de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Wassila Hachchi (D66) vindt dat een visie met bijbehorende keuzes ontbreekt in het beleid van Knapen. ‘De visie en de keuzes die hij maakt stroken niet met elkaar.’

Lees meer

Ewout Irrgang (SP): ‘ Bezuinigingen moeten worden teruggedraaid’

Door Bente Meindertsma / 30 november 2010

Politici krijgen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Ewout Irrgang is ontstemd over het rechtse koers van het kabinet. ‘Als het eigen belang voorop staat kan het beleid nooit effectief zijn.’

Lees meer

Klaas Dijkhoff (VVD): ‘Knapen zet belangrijke eerste stap in nieuwe richting ontwikkelingssamenwerking’

Door Bente Meindertsma / 29 november 2010

Politici krijgen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij aanmerkingen op hebben? Klaas Dijkhoff (VVD) is blij dat Ben Knapen prioriteiten durft te stellen. ‘De nadruk op gelijkwaardige relaties leidt tot duurzame groei.’

Lees meer

Sjoera Dikkers (PvdA): ‘Beleid moet gestuurd worden vanuit behoefte, niet vanuit eigenbelang’

Door Bente Meindertsma / 29 november 2010

Politici krijgen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Sjoera Dikkers (PvdA) vindt dat Knapen het bedrijfsleven teveel ruimte geeft. ‘Hulp moet worden gestuurd vanuit de vraag in arme landen en niet vanuit onze expertise.’

Lees meer

Persconferentie Ben Knapen: Nederland heeft voordeel aan armoedebestrijding

Door Bente Meindertsma / 27 november 2010

Vrijdagmiddag lichtte staatssecretaris Ben Knapen zijn beleidsbrief toe in een persconferentie. Hij besprak de meest radicale veranderingen in het toekomstige beleid. Waarom kiest de nieuwe regering voor een verschuiving van sociale naar economische steun en stelt zij eigen belang voorop? En hoe verantwoordt Knapen de beperking van 36 naar maximaal 16 landen?

Lees meer

Interview Edwin Koopman: Knapen moet goed nadenken over Latijns Amerika

Door Bente Meindertsma / 25 november 2010

Als het aan het WRR-rapport ligt valt hulp aan Latijns Amerikaanse landen bijna volledig weg. Deze aanbevelingen moeten de regering als muziek in de oren klinken omdat er fors gesneden moet worden in het aantal landen dat steun uit Nederland krijgt. Dit is echter even slikken voor Edwin Koopman, Latijns-Amerika correspondent van dagblad Trouw. Hij roept Knapen op nog even goed na te denken.

Lees meer