Lucy Oates

Lucy is the coördinator bij LANDac, waar ze verantwoordelijk is voor de communicatie, events, and bureau-onderzoek. Haar onderzoeksinteresses zijn de rol van land in urbanisatieprocessen met een focus op grootschalige infrastructurele ontwikkeling (voornamelijk publiek transport) en in de context van sociale rechtvaardigheid en klimaatverandering. Voor LANDac sloot Lucy haar Msc af in International Development Studies af aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze zich richtte op landschapsbestuur in Vietnam. Ook heeft ze voor Transport for London gewerkt. 

Betteke de Gaay Fortman

Betteke de Gaay Fortman is de directeur van de Karuna Foundation. Karuna Foundation heeft als missie preventie van handicaps bij kinderen en een beter leven voor kinderen met een handicap

Evelien van Egmond

Evelien van Egmond werkt bij de Ontwikkelingsorganisatie Hivos

Govert Buijs

Govert Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam. Ook doceert hij ‘filosofie van de economie’ aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van deze universiteit.

Daniëlle Hirsch

Danielle Hirsch is directeur van Stichting Both ENDS. Both ENDS werkt samen met milieu- en mensenrechtenorganisaties in ontwikkelingslanden aan een duurzame, eerlijke wereld waarin iedereen een stem heeft.

Fons van der Velden

Fons van der Velden is de directeur van Context, international cooperation

Joris Tielens

Joris Tielens is wetenschapsjournalist en IMPACT Reporter over internationale samenwerking, mondiale duurzaamheid, voedselzekerheid, landbouw, klimaatverandering, waterbeheer of biodiversiteit.

Brenda Bartelink

Brenda Bartelink is religiewetenschapper en als senior onderzoeker en fellow verbonden aan het Centre for Religion, Conflict and the Public Domain aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet op dit moment onderzoek naar religieuze organisaties in de Afrikaanse diaspora in Nederland en naar de rol van religieuze actoren in ontwikkelingsprojecten gericht op gender, seksualiteit en gezondheid. Ze promoveerde in 2016 op een studie naar religie, HIV/AIDS en seksualiteit in de samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties in Nederland en Oeganda.

Manon Stravens

Manon Stravens (1977) is freelance journalist met een achtergrond in ontwikkelingssamenwerking. Ze schrijft voor diverse media, onder meer het Financieele Dagblad. In 2015 verscheen haar boek ‘De opstand van Boko Haram’. Eerder werkte ze voor ICS en regiokantoor ICCO West-Afrika in Mali.

May-May Meijer

May-May Meijer wil graag bijdragen aan een betere en eerlijkere wereld voor iedereen. Daarom richtte ze de vredesorganisatie Peace SOS op. Daar werkt ze tot op heden, samen met andere gedreven mensen en partners, aan haar missie. Ze is gepromoveerd in de communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook was May-May werkzaam als universitair docent bij de werkgroep Filantropie. Ze publiceerde wetenschappelijke artikelen en rapporten in verschillende disciplines waaronder: communicatie, geefgedrag van particulieren aan internationale hulp, het thema ontwikkelingssamenwerking in verkiezingsprogramma’s, maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoger onderwijs, public relations, reclame en psychiatrie.

Arne Doornebal

Arne Doornebal is freelance journalist en fotograaf. Hij was van 2007 tot 2013 correspondent in Oeganda.

Jan Pronk

Jan Pronk  was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl (1973-’77), Lubbers III (1989-’94) en Kok I (1994-’98), en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in het kabinet Kok II. Van 2004 tot 2006 was hij speciaal VN-gezant in Soedan. Hij is tevens emeritus hoogleraar aan het Institute of Social Studies in Den Haag.

 

Coen Hermenet

 

Coen Hermenet, deelnemer aan de MP Watch Masterclass van Woord en Daad.

Martina de Vries

Martina de Vries, deelnemer aan de MP Watch masterclass van Woord en Daad

Evert-Jan Brouwer

20-09-2013, amsterdam, metterdaad onder de loep

20-09-2013, amsterdam, metterdaad onder de loep

Evert-Jan Brouwer studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij werkt als politiek adviseur voor Stichting Woord en Daad, zowel in Den Haag als in Brussel. Evert-Jan richt zich vooral op thema’s als beleidscoherentie voor ontwikkeling, de combinatie van hulp en handel en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 

Nienke Boone

Nienke Boone is masterstudent International Development Studies aan Wageningen Universiteit.

Ted van Hees

ted3Ted van Hees is politicoloog. Hij werkte tot 1985 als docent en onderzoeker op de Radboud Universiteit Nijmegen en daarna voor NGO’s: onder meer van 1991 tot 2003 als coördinator van Eurodad (European Network on Debt & Development) in Brussel en van 2004 tot zijn pensioen in september 2015 bij Oxfam Novib in Den Haag. Daar gaf hij leiding aan de Millenniumdoelencampagne en de EEN-campagne en vanaf 2012 aan de internationalisering van de Eerlijke Bankwijzer: Fair Finance Guide International. Hij was van 1980 tot 2000 medeoprichter en redacteur van het tijdschrift Derde Wereld. Sinds zijn pensioen sport, leest, schrijft, redigeert, kookt en organiseert/bestuurt hij.

Paul Hoebink

Paul Hoebink is docent bij de Master in Sustainable Development Management aan de Rhein-Waal Hochschule in Kleve en voorheen hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Volg hem op twitter : @hoebink_paul

Ravian Ruijs

Ravian heeft Europese Studies gestudeerd en studeert op dit moment communicatiewetenschap. Hij schrijft als stagiair voor de redactie en is met name geïnteresseerd in economische zaken en ex-sovjet landen.

Arjan Breukel

Arjan Breukel is recent afgestudeerd als arabist en Midden-Oostendeskundige en schrijft als stagiair op de redactie van Vice Versa over actualiteiten in het Midden-Oosten.